Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme.
2  Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az õ kegyelme.
3  Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az õ kegyelme.
4  A ki nagy csodákat mûvel egyedül; mert örökkévaló az õ kegyelme.
5  A ki teremtette az egeket bölcseséggel; mert örökkévaló az õ kegyelme.
6  A ki kiterjesztette a földet a vizek fölé; mert örökkévaló az õ kegyelme.
7  A ki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az õ kegyelme.
8  A napot, hogy uralkodjék nappal; mert örökkévaló az õ kegyelme.
9  A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka; mert örökkévaló az õ kegyelme.
10  A ki megverte az égyiptomiakat elsõszülötteikben; mert örökkévaló az õ kegyelme.
11  A ki kihozta Izráelt azok közül; mert örökkévaló az õ kegyelme.
12  Hatalmas kézzel és kifeszített karral; mert örökkévaló az õ kegyelme.
13  A ki kétfelé választotta a veres tengert; mert örökkévaló az õ kegyelme.
14  És átvitte Izráelt annak közepén; mert örökkévaló az õ kegyelme.
15  Faraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az õ kegyelme.
16  A ki vezérlette népét a pusztában; mert örökkévaló az õ kegyelme.
17  A ki nagy királyokat vert le; mert örökkévaló az õ kegyelme.
18  És megvert hatalmas királyokat; mert örökkévaló az õ kegyelme.
19  Szíhont, az Emoreusok királyát; mert örökkévaló az õ kegyelme.
20  Meg Ógot, a Básán királyát; mert örökkévaló az õ kegyelme.
21  És örökségül adta az õ földjüket; mert örökkévaló az õ kegyelme.
22  Örökségül szolgájának, az Izráelnek; mert örökkévaló az õ kegyelme.
23  A ki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban; mert örökkévaló az õ kegyelme.
24  És megszabadított minket elleneinktõl; mert örökkévaló az õ kegyelme.
25  A ki eledelt ad minden testnek; mert örökkévaló az õ kegyelme.
26  Magasztaljátok az egek Istenét; mert örökkévaló az õ kegyelme!
© 2018 ERF Medien