Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dicsérjétek az Urat! &Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!
2  A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.
3  Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörûséges!
4  Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül.
5  Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.
6  Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.
7  Felemeli a felhõket a földnek szélérõl; villámlást készít, hogy esõ legyen, s szelet hoz elõ tárházaiból.
8  A ki megverte Égyiptom elsõszülötteit, az emberétõl a baroméig.
9  Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.
10  A ki megvert sok népet, és megölt erõs királyokat:
11  Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.
12  És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.
13  Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékrõl nemzedékre emlegetnek téged.
14  Mert birája az Úr az õ népének, és könyörületes az õ szolgái iránt.
15  A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.
16  Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;
17  Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!
18  Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, [és] mindazok, a kik bíznak bennök.
19  Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!
20  Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!
21  Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!
© 2018 ERF Medien