Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Grádicsok éneke. &A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram!
2  Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra!
3  Ha a bûnöket számon tartod, Uram: Uram, kicsoda maradhat meg?!
4  Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!
5  Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az õ igéretében.
6  [Várja] lelkem az Urat, jobban, mint az õrök a reggelt, az õrök a reggelt.
7  Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bõséges nála a szabadítás!
8  Meg is szabadítja õ Izráelt minden õ bûnébõl.
© 2017 ERF Medien