Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára.
2  Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orczádat tõlem?
3  Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam?
4  Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra;
5  Hogy ne mondja ellenségem: meggyõztem õt; háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok.
6  Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!
© 2018 ERF Medien