Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Grádicsok éneke. &Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.
2  Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!
3  Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.
4  Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!
5  A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.
6  A ki vetõmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jõ elõ, kévéit emelve.
© 2018 ERF Medien