Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek a seminithre; Dávid zsoltára.
2  Segíts Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltüntek a hívek az emberek fiai közül.
3  Hamisságot szól egyik a másiknak; hizelkedõ ajakkal kettõs szívbõl szólnak.
4  Vágja ki az Úr mind a hizelkedõ ajkakat, a nyelvet, a mely nagyokat mond.
5  A kik ezt mondják: Nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak; ki lehetne Úr felettünk?
6  A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr; biztosságba helyezem azt, a ki arra vágyik.
7  Az Úr beszédei tiszta beszédek, [mint] földbõl való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.
8  Te Uram, tartsd meg õket; õrizd meg õket e nemzetségtõl örökké.
9  Köröskörül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt.
© 2018 ERF Medien