Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsõséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
2  Miért mondanák a pogányok: Hol van hát az õ Istenök?
3  Pedig a mi Istenünk az égben van, és a mit akar, azt mind megcselekszi.
4  Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezek munkája.
5  Szájok van, de nem szólanak; szemeik vannak, de nem látnak;
6  Füleik vannak, de nem hallanak; orruk van, de nem szagolnak;
7  Kezeik vannak, de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak, nem szólanak az õ torkukkal.
8  Hasonlók legyenek azokhoz készítõik, [és] mindazok, a kik bíznak bennök!
9  Izráel! te az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa õ.
10  Áronnak háza! az Úrban bízzál; az ilyenek segítsége és paizsa õ.
11  A kik félitek az Urat, az Úrban bízzatok; az ilyenek segítsége és paizsa õ.
12  Az Úr megemlékezik mi rólunk [és] megáld [minket]; megáldja Izráel házát, megáldja Áronnak házát.
13  Megáldja azokat, a kik félik az Urat, a kicsinyeket és a nagyokat.
14  Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.
15  Áldottai vagytok ti az Úrnak, a ki teremtette a mennyet és a földet.
16  Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
17  Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe.
18  De mi áldjuk az Urat mostantól fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!
© 2017 ERF Medien