Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül:
2  Júda lõn az õ szentséges [népe] és Izráel az õ királysága.
3  A tenger látá õt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula.
4  A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai.
5  Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál?
6  Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?
7  Indulj meg te föld az Úr orczája elõtt, a Jákób Istene elõtt,
8  A ki átváltoztatja a kõsziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.
© 2018 ERF Medien