Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dicsérjétek az Urat. &Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét,
2  Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!
3  Napkelettõl fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!
4  Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsõsége túl van az egeken.
5  Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?
6  A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;
7  A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szûkölködõt kivonszsza a sárból,
8  Hogy odaültesse õket a fõemberek közé, az õ népének fõemberei közé;
9  A ki beülteti a meddõt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!
© 2018 ERF Medien