Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dicsérjétek az Urat. &Boldog az ember, a ki féli az Urat, [és] az õ parancsolataiban igen gyönyörködik.
2  Hõs lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.
3  Gazdagság és bõség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.
4  Az igazakra világosság fénylik a sötétben: [attól a ki] irgalmas, kegyelmes és igaz.
5  Jó annak az embernek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.
6  Mivelhogy soha sem ingadoz: örök emlékezetben lesz az igaz.
7  Semmi rossz hírtõl nem fél; szíve erõs, az Úrban bizakodó.
8  Rendületlen az õ szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.
9  Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az õ szarva felemeltetik dicsõséggel.
10  Látja [ezt] a gonosz és dühöng; fogait csikorgatja és eleped; a gonoszok kivánsága semmivé lesz.
© 2018 ERF Medien