Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dícsérjétek az Urat. &Dicsérem az Urat teljes szívbõl: az igazak környezetében és a gyülekezetben.
2  Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.
3  Dicsõség és méltóság az õ cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.
4  Emlékezetet szerzett az õ csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.
5  Eledelt ad az õt félõknek; megemlékezik az õ szövetségérõl örökké.
6  Cselekedeteinek erejét tudtul adta az õ népének, nékik adván a pogányok örökségét.
7  Kezeinek cselekedetei hûség és igazság; minden õ végzése tökéletes.
8  Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségbõl és egyenességbõl származottak.
9  Váltságot küldött az õ népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az õ neve.
10  A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.
© 2017 ERF Medien