Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávidé; zsoltár. &Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.
2  A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, [mondván:] Uralkodjál ellenségeid között!
3  A te néped készséggel siet a te sereggyûjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhébõl leszen ifjaidnak harmatja.
4  Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.
5  Az Úr a te jobbod felõl; megrontja az õ haragja napján a királyokat;
6  Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön minden fõt.
7  Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az õ fejét.
© 2018 ERF Medien