Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Ének. Dávid zsoltára.
2  Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsõségem is [kész.]
3  Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt!
4  Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között!
5  Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhõkig ér a te hûséges voltod!
6  Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsõséged legyen az egész földön!
7  Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, segíts a te jobb kezeddel és hallgass meg engem!
8  Az õ szentélyében szólott az Isten: Örvendezek, hogy eloszthatom Sikhemet, és felmérhetem Sukkothnak völgyét.
9  Enyém Gileád, enyém Manassé; Efraim az én fejemnek védelme, Júda az én törvényrendelõm.
10  Moáb az én mosdómedenczém, Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett kaczagok.
11  Kicsoda visz el engem a kerített városba? kicsoda vezérel engem Edomig?
12  Nem te vagy-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, hogy ki ne menj, oh Isten, a mi seregeinkkel?
13  Adj szabadulást nékünk az ellenségtõl, mert hiábavaló az emberi segítség!
14  Istennel hatalmasan cselekszünk, és õ megtapodja ellenségeinket.
© 2017 ERF Medien