Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Hálaadó zsoltár. &Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
2  Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.
3  Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; õ alkotott minket és nem magunk; az õ népe és az õ legelõinek juhai vagyunk.
4  Menjetek be az õ kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az õ nevét!
5  Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége!
© 2017 ERF Medien