Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bûnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2  Hanem az Úr törvényében van gyönyörûsége, és az õ törvényérõl gondolkodik éjjel és nappal.
3  És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
4  Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.
5  Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bûnösök az igazak gyülekezetében.
6  Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.
© 2019 ERF Medien