Súgó

Hungarian

Alázzátok meg magatokat az isten előtt

1 Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a bennetek dúló bűnös kívánságokból erednek-e?
2 Kívántok valamit és nem teljesül. Öltök és irigykedtek, de nem érhetitek el, harcoltok és viszálykodtok, és még sincs semmitek, mert nem kéritek.
3 Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert nem jól kéritek, hiszen csak bűnös kívánságaitokra akarjátok fordítani.
4 Ti Istenhez hűtlenek, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság, ellenségeskedés Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellensége lesz.
5 Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: ,,A bennünk lakó lélek tele van önző vággyal!''
6 De nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja:,,Isten a kevélyeknek ellen áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.''
7 Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
8 Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétszívűek.
9 Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra.
10 Alázzátok meg magatokat az Úr előtt és felmagasztal titeket.
11 Ne szóljátok meg egymást, atyámfiai. Aki megszólja atyafiát, és aki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt ítéli el. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.
12 Egy a törvényhozó, akinek hatalma van, hogy felmentsen vagy elmarasztaljon. Kicsoda vagy te, hogy megítéled felebarátodat?
13 Nos hát, akik ezt mondjátok: ,,Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerünk'',
14 akik azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, mert mi a ti életetek? Bizony olyan, mint a pára, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.
15 Holott ezt kellene mondanotok: ,,Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni''.
16 Ti ellenben elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz.
17 Aki tehát tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak.
© 2018 ERF Medien