Súgó

Hungarian

A görög nyelvűek hét gondozója

1 Azokban a napokban pedig, amikor a tanítványok száma szaporodott, a görög zsidók közt panaszkodás támadt a héberek ellen, hogy a közülük való özvegyasszonyokat mellőzik a mindennapi szolgálatban.
2 Ezért a tizenkettő egybegyűjtve a tanítványok sokaságát, ezt mondták: ,,Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhanyagoljuk, és az asztalok körül szolgálunk.
3 Válasszatok ezért, atyámfiai, magatok közül hét férfit, akiknek jó hírük van, akik Szentlélekkel és bölcsességgel vannak megtelve, hogy őket erre az elfoglaltságra beállítsuk.
4 Mi pedig foglalatosok maradunk az imádkozásban, és az igehirdetés szolgálatában.''
5 Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel telt férfi volt, Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikoláoszt, aki Antiókhiából való prozelita volt;
6 Őket az apostolok elé állították, és miután imádkoztak, kezeiket rájuk tették.
7 És az Isten igéje növekedett, és sokasodott a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagyon sokan követték a hitet.

István elfogják és vádolják

8 István pedig -- hittel és erővel telve --, nagy csodákat és jeleket cselekedett az emberek között.
9 Néhányan azonban eljöttek, akik ahhoz a zsinagógához tartoztak, amelyet a szabadosok, a ciréneiek, az alexandriaiak, a Ciliciából és Ázsiából valókénak neveztek, és Istvánnal vitatkoztak.
10 De nem tudtak ellenállni annak a bölcsességnek és a Léleknek, amellyel szólt.
11 Ekkor felbujtottak néhány embert, akik ezt mondták: ,,Hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen.''
12 És fellázították a népet, a véneket és az írástudókat; és reá rohanva, magukkal ragadták őt, és elvitték a tanács elé.
13 Hamis tanúkat állítottak, akik azt mondták: ,,Ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen.
14 Hallottuk, amint azt mondta, hogy az a Názáreti Jézus ezt a helyet lerombolja, és megváltoztatja a szertartásokat, amelyeket Mózes adott nékünk.''
15 A tanácsban ülők mindnyájan tekintetüket reá vetették, és olyannak látták az arcát, mint egy angyalé.
© 2017 ERF Medien