Súgó

Hungarian

1 Az időpontokról és alkalmakról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom,
2 mert igen jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel.
3 Mert amikor ezt mondják: ,,Békesség és biztonság'', akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekülnek.
4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket.
5 Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok, és a nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6 Ne is aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.
7 Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg.
8 Mi azonban nappaliak vagyunk, legyünk tehát éberek, magunkra öltve a hitnek és szeretetnek mellvasát és sisakként az üdvösség reménységét.
9 Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által,
10 aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk vele.
11 Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
12 Kérünk titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket,
13 és az ő munkájukért nagyon szeressétek őket. Egymással békességben éljetek!
14 Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek azokat, akik nem vállalják Isten rendjét, bátorítsátok a csüggedőket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
15 Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor a jóra törekedjetek egymás iránt és mindenki iránt.
16 Mindenkor örüljetek!
17 Szüntelen imádkozzatok!
18 Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által a számotokra.
19 A Lelket ki ne oltsátok!
20 A prófétálást meg ne vessétek!
21 Mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt megtartsátok!
22 Mindenféle rossztól őrizkedjetek!
23 Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
24 Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt.
25 Atyámfiai, imádkozzatok értünk!
26 Köszöntsetek minden atyafit szent csókkal.
27 Kérve kérlek titeket az Úr nevében, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden atyafi előtt.
28 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! Ámen.
© 2017 ERF Medien