NEW: Starting from 17.10. BibleServer appears in new layout and with many new functions. As a result, the page is from 9:30 clock temporarily not available. Test beta version now!

Help

Het Boek

1 Wee Jeruzalem, die ongehoorzame, zondige stad vol misdaad en geweld!
2 Zij wil naar niemand luisteren en weigert te worden terechtgewezen. Zij vertrouwt niet op de HERE en zoekt haar God niet.
3 Haar leiders lijken op brullende leeuwen op zoek naar prooi. Haar rechters zijn vraatzuchtig als wolven in de schemering, die geen spoortje voedsel overlaten tot de morgen.
4 Haar profeten zijn praatjesmakers en bedriegers. Haar priesters ontwijden wat heilig is en zijn ongehoorzaam aan Gods wetten.
5 Maar de HERE, Die midden in die stad woont, is rechtvaardig. Hij doet geen onrecht. Dag aan dag is Zijn rechtvaardig oordeel zichtbaar. Ondanks dat schaamt de goddeloze zich niet voor zijn daden.
6 "Ik heb vele volken uitgeroeid en hun vestingen verwoest. Hun straten liggen verlaten en zijn onbegaanbaar geworden. Hun steden liggen in puin, de hele bevolking is weg.
7 Ik zei: 'Heb eerbied voor Mij, laat u terechtwijzen. Als u luistert naar mijn waarschuwingen zal Ik uw stad niet vernietigen'. Maar nee, zij waren er als de eersten bij om kwaad te bedrijven.
8 Heb geduld", zegt de HERE. "Het moment komt waarop Ik zal opstaan om te oordelen. Want Ik heb besloten alle volken en koninkrijken te verzamelen en over hen mijn toorn uit te storten. Ja, met het vuur van mijn jaloezie zal Ik de hele aarde verteren.
9 Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, zodat zij de naam van de HERE zullen aanroepen en Hem eensgezind zullen vereren.
10 De mensen, die ver weg aan de andere kant van de rivieren van Ethiopië wonen, zullen hier komen om Mij te aanbidden en offers te brengen.
11 Dan zult u zich niet meer hoeven te schamen voor de zonden, die tegen Mij zijn begaan. Want Ik zal alle trotse, arrogante mensen uit uw midden verwijderen. Er zal geen hoogmoed meer voorkomen op mijn heilige tempelberg.
12 Alleen de nederigen en armen zal Ik overlaten en ook ieder, die op Mij vertrouwt.
13 De overgebleven Israëlieten zullen geen onrecht plegen of liegen. Zij zullen daar rustig en in vrede en veiligheid wonen en slapen, zonder dat iemand hen opschrikt."
14 Breek uit in gejubel, dochter van Sion! Juich, Israël! Verheug u, wees vrolijk met uw hele hart, dochter van Jeruzalem!
15 Want de HERE heeft uw vonnis ongeldig verklaard en uw vijand vernietigd. De koning van Israël, de HERE, is bij u! U hoeft nergens meer bang voor te zijn.
16 Op die dag zal men Jeruzalem opbeuren met de woorden: 'Wees niet bang, Sion, houd moed.
17 De HERE, uw God, is bij u. Hij is een held, Die u verlost. Hij zal opgetogen van blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde.
18 Wie verdriet hebben omdat zij niet bij dit feest kunnen zijn, zal Ik erbij halen. Zij horen toch ook bij u. Zij gaan gebukt onder de spot.'
19 Ik zal voorgoed afrekenen met al uw vijanden. En Ik zal de zwakken en hulpbehoevenden verlossen en bijeenbrengen wie uit elkaar waren gejaagd. Ik zal mijn ballingen, die vroeger over de hele wereld werden veracht, nu roem en eer bezorgen.
20 In die tijd zal Ik u bijeenhalen en weer thuis brengen. Alle volken ter wereld zullen zien dat Ik van u een groot en roemrucht volk heb gemaakt, wanneer Ik uw situatie ten goede heb veranderd", zegt de HERE.
© 2019 ERF Medien