Help

Het Boek

1 In het vierde regeringsjaar van koning Darius, ontving Zacharia op de vierde dag van de negende maand een boodschap van de HERE.
2 De Joden uit de stad Bethel stuurden een delegatie onder leiding van Sarezer en Regem-Melech naar de tempel van de HERE van de hemelse legers in Jeruzalem om Zijn zegen te vragen.
3 Zij wilden de priesters en profeten ook vragen of zij zich moesten houden aan het oude gebruik om jaarlijks in de vijfde maand onder tranen te vasten, zoals zij nu al zo lang deden.
4 Dit was het antwoord dat de HERE hun via mij gaf:
5 "Zeg tegen het volk en de priesters: 'Tijdens die zeventig jaar van ballingschap, toen u vastte en rouwde in de vijfde en zevende maand, hebt u dat toen wel van harte voor Mij gedaan?
6 Zelfs nu op uw heilige feesten, denkt u niet aan Mij, maar alleen aan lekker eten en drinken!
7 Vele jaren geleden, toen Jeruzalem een welvarende stad was en haar zuidelijke voorsteden op de vlakte dichtbevolkt waren, waarschuwden de profeten hun dat deze houding zou leiden tot hun ondergang. En dat is ook gebeurd."
8 Toen ontving Zacharia deze boodschap van de HERE:
9 "Dit zegt de HERE van de hemelse legers: 'Laat het bij de rechtspraak eerlijk toegaan, heb liefde voor elkaar en behandel elkaar welwillend.
10 Maak een einde aan de onderdrukking van weduwen en wezen, buitenlanders en armen. En houd op elkaars ondergang te beramen.
11 Uw voorouders wilden niet luisteren naar deze boodschap. Zij keerden zich botweg om en stopten hun vingers in hun oren om Mij niet te hoeven horen.
12 Zij maakten hun hart zo hard als diamant om te voorkomen dat de woorden van de HERE van de hemelse legers tot hen zouden doordringen. Zij verwierpen de wetten die Hij hun door Zijn Geest via de vroegere profeten had bekendgemaakt. Daardoor werd de HERE van de hemelse legers toornig op hen.
13 "Zoals Ik riep zonder dat zij gehoor gaven, zo zal Ik hen niet horen als zij Mij roepen", zegt de HERE van de hemelse legers.
14 "Ik joeg hen als door een wervelwind uiteen naar vreemde volken. Hun land werd een woestenij, waardoor niemand meer wilde reizen. Het lieflijke land lag er kaal en leeg bij."
© 2018 ERF Medien