Help

Het Boek

1 Eer past netzomin bij een dwaas als sneeuw in de zomer en regen tijdens de oogst.
2 Een ongegronde vervloeking treft geen doel; hij zweeft weg als een mus, vliegt op als een zwaluw.
3 De zweep is er voor het paard, het bit is er voor de ezel en de roe is er voor de rug van de dwaas.
4 Ga niet in op de woorden van een dwaas, anders verlaagt u zich tot zijn niveau.
5 Weerleg de woorden van een dwaas, anders denkt hij misschien dat hij nog gelijk heeft ook.
6 Wie zijn woorden laat overbrengen door een dwaas, maakt het zichzelf moeilijk en berokkent zich schade.
7 Een spreuk in de mond van een dwaas is net zo kreupel als de slappe benen van een verlamde.
8 Wie een steen in de slinger vastbindt, zodat hij niet kan worden geworpen, doet hetzelfde als iemand die een dwaas aanzien geeft.
9 Een dronkaard kan netzomin omgaan met een doorn in zijn hand als een dwaas met een spreuk.
10 Wie dwazen en dronkaards in dienst neemt, zal daar anderen schade mee berokkenen.
11 Zoals een hond zijn braaksel weer opeet, houdt de dwaas vast aan zijn onverstand.
12 Hebt u een man gezien, die zichzelf als wijs beschouwt? Welnu, van een dwaas mag u meer verwachten dan van hem.
13 De luiaard gebruikt alle mogelijke uitvluchten; desnoods beweert hij dat een gevaarlijke leeuw op straat loopt.
14 Zoals een deur op zijn scharnieren draait, zo draait de luiaard zich om in zijn bed.
15 De luiaard houdt zijn handen liever in zijn zakken, hij is nog te beroerd om ermee te eten.
16 De luiaard acht zichzelf wijzer dan alle verstandige mensen om hem heen.
17 Een voorbijganger, die zich in een ruzie mengt die hem niet aangaat, is net zo gevaarlijk bezig als iemand die een hond uitdaagt.
18 Wie zonder aanleiding als een razende zijn pijlen en bedreigingen om zich heenwerpt,
19 is te vergelijken met iemand die zijn naaste bedriegt en dan zegt: "Ach, ik deed het toch voor de grap?"
20 Zonder hout gaat het vuur uit; verdwijnt de stiekeme roddelaar, dan verdwijnt ook de ruzie.
21 Zoals kolen het vuur doen opgloeien en hout het vuur laat vlammen, zo laat een ruziezoeker geschillen opvlammen.
22 Naar de woorden van een roddelaar wordt gretig geluisterd. Zij zetten zich vast in het gemoed van de toehoorders.
23 Een boosaardig hart achter vriendelijk klinkende woorden is als een waardeloos voorwerp, overtrokken met een laagje zilver.
24 Wie haatdragend is, laat dat van buiten niet merken; maar in zijn hart gaat heel wat anders om.
25 Geloof zijn smeekbeden niet, want u zou gruwen als u in zijn hart kon kijken.
26 Ook al tracht iemand zijn haatgevoelens te maskeren, zijn kwade voornemens zullen aan het licht komen.
27 Wie een kuil graaft voor een ander, zal er zelf invallen; wie iemand met een steen wil verpletteren, zal zelf onder die steen terechtkomen.
28 Een leugenaar haat degene tegen wie hij zich keert en gladde praatjes richten een mens te gronde.
© 2018 ERF Medien