Help

Het Boek

1 Een zachtmoedig antwoord sust de woede, maar een taktloze uitspraak roept de woede juist op.
2 Een verstandig mens weet zijn kennis goed te vertolken, maar de woorden van een zot zijn een bron van dwaasheid.
3 Gods ogen zien alles; al het kwade én al het goede.
4 Gezonde woorden zijn als een boom van leven; verkeerde woorden richten echter schade aan.
5 Een dwaas zal de lessen van zijn vader negeren, maar wie luistert naar de terechtwijzingen van zijn vader, toont zich verstandig.
6 De rechtvaardige bezit een grote schat, maar de goddeloze doet zichzelf schade aan.
7 Verstandige mensen strooien kennis om zich heen, terwijl het hart van de dwaas een dwaalspoor kiest.
8 De HERE verafschuwt het offer van de goddelozen, maar een oprecht gebed doet Hem goed.
9 De HERE verafschuwt goddeloos gedrag, maar wie zich toelegt op oprechtheid, zal Hij liefhebben.
10 Onderwijs en berisping zijn onaangenaam voor wie de goede weg verlaat; wie terechtwijzing haat, gaat de dood tegemoet.
11 De diepten van de hel zijn voor de HERE als een open boek; dus kan Hij de harten van de mensen zeker peilen!
12 Een spotter houdt er niet van als hij bestraft wordt en vermijdt daarom verstandige mensen.
13 Een vrolijk hart geeft een blij gezicht, maar een treurig hart knakt de geest.
14 Een verstandig hart verlangt naar kennis, maar de dwaas put uit een bron van dwaasheid.
15 Een bedrukt mens lijdt een triest leven, maar een vrolijk hart geeft levenslust.
16 Weinig bezit met een eerbiedig ontzag voor de HERE is beter dan veel rijkdom en een onrustig geweten.
17 Een eenvoudig maal in een liefdevolle sfeer is beter dan een overvloedig diner met een liefdeloze sfeer.
18 Een lichtgeraakt mens veroorzaakt ruzie, een geduldig mens zorgt voor verzoening.
19 Een luiaard ziet overal als een berg tegenop, maar voor een oprechte wordt de weg gebaand.
20 Een vader is blij met een verstandige zoon, maar een dwaas laat zijn moeder maar praten.
21 Een onverstandig mens beleeft plezier aan zijn eigen dwaasheid, maar een verstandig mens zoekt de goede weg.
22 Zonder goede raad gaan plannen teniet, maar veel adviseurs doen plannen slagen.
23 Een passend antwoord maakt de spreker blij en wat is een woord goed op zijn tijd!
24 De levensweg leidt de verstandige naar boven; hij blijft buiten bereik van het dodenrijk beneden.
25 De HERE richt een hoogmoedige ten gronde, maar voor de weduwe springt Hij in de bres.
26 De HERE verafschuwt de gedachten van een boosdoener, maar goede voornemens doen Hem goed.
27 Een oneerlijk mens brengt onrust in zijn eigen huis, maar wie smeergeld haat, zal leven.
28 Een rechtvaardige denkt voordat hij spreekt, een goddeloze spuit volop vuile taal.
29 De HERE houdt goddelozen op een afstand, maar het gebed van rechtvaardigen zal Hij verhoren.
30 Vriendelijke ogen maken het hart blij en een goed bericht schenkt nieuwe moed.
31 Wie luistert naar opbouwende terechtwijzingen, bevindt zich in wijs gezelschap.
32 Wie de berisping verwerpt, doet zich zelf tekort, maar wie luistert, krijgt verstand en wijsheid.
33 Eerbiedig ontzag voor de HERE leidt tot wijsheid en nederigheid leidt tot eerbetoon.
© 2019 ERF Medien