NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Boaz ging bij de stadspoort zitten wachten op het andere familielid. Toen hij hem voorbij zag gaan, riep hij: "Zeg, hebt u even tijd voor mij? Ik wil iets met u bespreken!" De man kwam naar hem toe en ging naast hem zitten.
2 Daarna riep Boaz tien leiders van de stad en vroeg hun erbij te komen zitten als getuigen.
3 Boaz zei tegen zijn familielid: "U kent Naomi, die uit Moab is teruggekeerd, nietwaar? Zij wil het stuk land van Elimélech verkopen.
4 Ik meende dat het goed was er eerst met u over te spreken, zodat u het kunt kopen als u wilt, in het bijzijn van deze respectabele getuigen. Als u het wilt kopen, zeg het mij dan, want als u het niet neemt, doe ik het. U hebt het eerste recht van koop, daarna ik." De man antwoordde: "Goed, ik zal het kopen."
5 Maar Boaz voegde eraan toe: "Als u het land van Naomi koopt, moet u wel ook met haar Moabitische schoondochter Ruth trouwen. Dan kan zij kinderen krijgen, die Machlons naam zullen dragen en zijn land zullen erven."
6 "In dat geval kan ik het niet doen", antwoordde de man. "Daardoor zou mijn eigen bezit minder waard worden. Koopt u het maar."
7 In die tijd was het in Israël gewoonte dat als iemand het recht van koop aan een ander gaf, hij zijn sandaal uittrok en die aan de ander overhandigde. Deze handeling gaf openbare geldigheid aan de transaktie.
8 Toen de man tegen Boaz zei: "Koopt u het zelf maar", trok hij dus zijn sandaal uit.
9 Boaz keerde zich naar de getuigen en de mensen die er omheen stonden en zei: "U bent er allemaal getuige van dat ik nu alle vroegere bezittingen van Elimélech en zijn zonen Machlon en Chiljon heb gekocht van Naomi.
10 Ik zal ook trouwen met Ruth, de Moabitische weduwe van Machlon. Haar kinderen zullen Elimélechs naam dragen en zijn land erven."
11 Alle toehoorders en de getuigen stemden ermee in en zeiden: "Ja, wij zijn er getuige van. Moge de HERE deze vrouw die bij u komt wonen, veel kinderen geven. Net zoveel kinderen als Rachel en Lea, van wie het hele volk Israël afstamt! En wat uzelf betreft, neem een eervolle plaats in onder de mannen van Bethlehem.
12 Mogen de kinderen die de HERE u zal geven door deze jonge vrouw, even talrijk zijn als die van Perez, de zoon van Tamar en Juda."
13 Zo trouwde Boaz met Ruth. Nadat zij gemeenschap hadden gehad, raakte zij in verwachting en de HERE schonk hun een zoon.
14 De vrouwen van de stad zeiden tegen Naomi: "Prijs de HERE, want Hij heeft u een kleinzoon gegeven. Wij hopen dat zijn naam beroemd wordt in Israël.
15 Hij zal ervoor zorgen dat u zich weer jong voelt en u verzorgen als u dat zelf niet meer kunt. Dit jongetje is immers de zoon van uw schoondochter, de vrouw die zoveel van u houdt en u meer waard is dan zeven zonen!"
16 En Naomi nam het kind op schoot en zorgde er goed voor.
17 Haar buurvrouwen zeiden: "Eindelijk heeft Naomi weer een zoon!" Zij noemden het jongetje Obed. Hij werd de vader van Isaï en de grootvader van koning David.
18  Dit is de stamboom van David, te beginnen bij zijn voorvader Perez: Perez was de vader van Hezron, Hezron was de vader van Ram, Ram was de vader van Amminadab, Amminadab was de vader van Nahesson, Nahesson was de vader van Salmon, Salmon was de vader van Boaz, Boaz was de vader van Obed, Obed was de vader van Isaï en Isaï was de vader van David.
© 2019 ERF Medien