Help

Het Boek

1 In Bethlehem woonde Boaz, een familielid van Naomi's man. Hij was schatrijk.
2 Op een dag zei Ruth tegen Naomi: "Zal ik naar één van de akkers gaan om aren te verzamelen, die de maaiers laten vallen?" "Dat is goed, kind, ga je gang", zei Naomi.
3 De akker waar zij naar toe ging, bleek van Boaz te zijn.
4-5  Diezelfde dag ging Boaz kijken bij het werk op zijn akker. Na de maaiers te hebben begroet, vroeg hij de opzichter: "Wie is die jonge vrouw daar?"
6 "Dat is de vrouw die met Naomi is meegekomen uit Moab", antwoordde de opzichter.
7 "Zij heeft mij vanmorgen gevraagd of zij aren mocht rapen, die de maaiers laten vallen. Sindsdien is zij voortdurend bezig geweest, afgezien van een korte pauze."
8 Boaz liep naar haar toe en zei: "Luister eens, meisje, blijf maar hier om aren te verzamelen. Je hoeft niet naar een andere akker te gaan. Loop maar vlak achter mijn arbeidsters aan.
9 Ik heb mijn knechten gewaarschuwd dat ze je niet mogen lastigvallen. En als je dorst hebt, neem dan gerust wat water."
10-11  Daarop boog zij diep voor hem. "Waaraan heb ik deze vriendelijkheid te danken?" vroeg zij. "Ik ben immers maar een vreemdelinge?" "Ja, dat weet ik", antwoordde Boaz. "Ik heb gehoord wat je allemaal voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. En ook dat je je ouders en je vaderland hebt verlaten om hier bij een vreemd volk te komen wonen.
12 Moge de HERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels je je toevlucht hebt gezocht, je hiervoor belonen."
13 "Dank u wel, meneer", antwoordde Ruth. "U bent zo vriendelijk voor mij, terwijl ik niet eens een arbeidster van u ben!"
14 Tegen etenstijd riep Boaz haar: "Kom, eet met ons mee; er is brood genoeg." Zij ging bij de maaiers zitten en at het geroosterde koren dat hij haar gaf. Zij kreeg meer dan ze opkon!
15 Toen Ruth weer aan het werk ging, zei Boaz tegen zijn knechten: "Zij mag ook tussen de korenschoven aren verzamelen en denk eraan dat jullie haar niet lastigvallen.
16 Trek ook zo nu en dan wat aren uit de schoven en laat die vallen, zodat zij die kan oprapen. Laat haar ongestoord haar gang gaan."
17 Zo werkte zij daar de hele dag. Toen zij 's avonds de aren uitklopte, bleek zij 22 liter gerst te hebben!
18 Zij nam het mee naar de stad en gaf het aan haar schoonmoeder, samen met wat zij had overgehouden van het middageten.
19 "Wat heb je veel!" riep Naomi uit. "Waar heb je dat vandaan? Wie is zo goed voor jou geweest?" Ruth vertelde wat die dag was gebeurd en dat de eigenaar van de akker Boaz heette.
20 "Prijs de HERE voor zo'n man", riep Naomi. "God is toch nog goed voor ons en voor jouw overleden man. Deze Boaz is één van onze naaste familieleden!"
21 "Hij heeft ook gezegd dat ik mocht terugkomen. Ik moet vlak achter zijn maaiers blijven tot de oogst voorbij is", vulde Ruth aan.
22 "Maar dat is prachtig", zei Naomi. "Je kunt beter bij hem werken dan bij een ander. Daar zouden ze je misschien lastigvallen."
23 Daarom bleef Ruth bij Boaz werken tot de gerst en de tarwe waren geoogst.
© 2018 ERF Medien