Help

Het Boek

1 Kom, laten wij lofliederen zingen tot eer van de HERE; laten wij Hem loven, want Hij is de rots van ons heil.
2 Laten wij met lofliederen naar Hem toegaan. Met snaarinstrumenten Hem prijzen.
3 De HERE is een machtige God, de grote Koning. Er is niemand zoals Hij.
4 Hij beheerst de diepten van deze schepping en reikt met Zijn hand tot aan de toppen van de bergen.
5 De zee is van Hem, want Hij heeft haar gemaakt. Trouwens, het land ook, want Hij heeft het met Zijn eigen handen gemaakt.
6 Kom, laten wij op de grond neervallen, ons buigen en knielen voor de HERE, Die ons heeft gemaakt.
7 Hij is onze God en wij horen bij het volk dat Hij leidt. Als schapen volgen wij Hem. Luister toch elke dag naar wat Hij u zegt.
8 Wees niet koppig, zoals de mensen bij Massa en Mériba, indertijd in de woestijn.
9 Uw voorouders hebben Mij toen uitgedaagd. Zij stelden Mij op de proef, hoewel zij mijn macht hadden gezien in wat Ik deed.
10 Veertig jaar lang heeft uw volk Mij moeite gegeven. Ik ergerde Mij aan hen. Tenslotte zei Ik: Dit volk loopt voortdurend van Mij weg; het wil Mij niet volgen.
11 Daarom heb Ik, toen Ik toornig was, gezworen dat het geen rust bij Mij zou vinden.
© 2019 ERF Medien