Help

Het Boek

1 De HERE is de grote Koning; Hij is bekleed met koninklijke waardigheid. Zijn gordel is kracht. De wereld kan niet wankelen als God haar beschermt.
2 Al van eeuwigheid af regeert U op Uw troon; deze staat vast gefundeerd.
3 HERE, het water bruist; het laat zijn stem horen en zingt bruisend tot Uw eer.
4 En boven het daverende geluid van al dat water, van al die zeeën, is de grootheid van de HERE zichtbaar.
5 Alles wat U zegt, is waar. Wij kunnen U vertrouwen. Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad. Dat blijft zo tot in eeuwigheid, HERE.
© 2018 ERF Medien