Help

Het Boek

1 Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Te zingen bij ziekte en droefheid. Het leerzame gedicht werd gemaakt door de Ezrahiet Heman.
2  HERE, U bent de God die mij redt. Dag en nacht roep ik U aan en kom ik tot U.
3  Laat mijn gebed U toch bereiken; luister toch naar mij!
4  Nog meer ziekten en tegenslagen kan ik niet verdragen. Ik heb het gevoel dat ik ga sterven.
5  Men beschouwt mij als iemand die de dood nabij is; alle kracht is uit mij geweken.
6  Eigenlijk hoor ik al bij de gestorvenen, de mensen aan wie U niet meer denkt en die door U zijn vergeten.
7  U hebt mij door de diepste diepten en door de donkerste duisternis gevoerd.
8  U hebt Zich tegen mij gekeerd en ik kan dat niet verdragen. Ik heb het gevoel alsof U mij tegen de grond hebt geslagen.
9  U hebt ervoor gezorgd dat mijn kennissen mij niet meer willen zien en van mij gruwen. Ik zie geen uitweg meer.
10  Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. Dag in, dag uit bid ik tot U, HERE. Mijn handen strek ik naar U uit.
11  Kunt U wonderen onder de doden doen? Kunnen de geesten van de gestorvenen U prijzen?
12  Spreekt men in het graf over Uw liefde en goedheid? Blijkt Uw trouw waar lichamen vergaan?
13  Kan Uw grote macht dan in de duisternis worden bekendgemaakt? Blijkt Uw rechtvaardigheid dan daar waar alles en iedereen wordt vergeten?
14  Toch roep ik naar U, HERE. Ik leg alles 's morgens voor U neer.
15  HERE, waarom verwerpt U mij? Waarom wilt U mij niet zien?
16  Van jongs af aan heb ik het moeilijk en ben ik vaak ernstig ziek. Het is aan mij te zien hoe U mij beproeft; ik weet mij geen raad meer.
17  Uw toorn gaat als vuur over mij heen en ik word vernietigd door wat U mij aandoet.
18  Ik kan er niet aan ontkomen; alles komt op mij af.
19  U hebt ervoor gezorgd dat vrienden en kennissen mij niet meer willen kennen; ik hoor van niemand meer iets.
© 2019 ERF Medien