Help

Het Boek

1 Een psalm van de Korachieten. Een lied. Jeruzalem ligt op de heilige bergen.
2 De HERE houdt van haar poorten, meer dan van alle andere steden in het land Israël.
3 Stad van God! Er zijn geweldige dingen over u te vertellen.
4 Wanneer Ik de namen noem van Egypte, Babel, Filistea, Tyrus of zelfs van Ethiopië, is er altijd wel iemand die daar geboren is.
5 Maar van Jeruzalem zal worden gezegd dat er velen geboren zijn. De Allerhoogste God zal Zelf deze stad zegenen.
6 Wanneer de HERE de volken registreert, komt er een speciaal teken bij hen die daar zijn geboren.
7 Tijdens hun feesten en onder het dansen zingen zij: "Mijn hart ligt in Jeruzalem."
© 2018 ERF Medien