Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Het Boek

1 Een psalm van Asaf voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gath.
2  Jubel over God, Hij is onze kracht. Loof en prijs de God van Jakob.
3  Zing een lied met de tamboerijn. Laat harp en citer meeklinken.
4  Blaas op de trompet wanneer het nieuwe maan is en ook bij volle maan, want God denkt aan u.
5  Dat is een voorschrift in Israël; de God van Jakob heeft deze regel ingesteld.
6  Hij stelde dit in toen het volk Egypte verliet; toen Hij hen uitleidde. Ik hoor een taal die ik niet ken:
7  Ik heb de last van hun schouders genomen; zij hoefden geen manden meer te sjouwen.
8  In uw moeilijkheden hebt u Mij geroepen en Ik heb u bevrijd. Ik gaf u antwoord in de schuilhoeken van de donder. Bij het water van Mériba heb Ik u op de proef gesteld.
9  Luister, mijn volk! Ik wil u op het hart drukken, Israël, dat u altijd naar Mij moet luisteren.
10  Er mag bij u geen afgod te vinden zijn; het is u verboden te buigen voor een heidense afgod.
11  Ik ben de HERE, Ik ben uw God. Ik heb u uit Egypte weggevoerd. Alles wat u nodig hebt, geef Ik u.
12  Mijn volk heeft echter niet naar Mij geluisterd; de Israëlieten kwamen tegen Mij in opstand.
13  Ik heb hen hun eigen gang laten gaan, eigenwijs als zij zijn. Zij zijn de weg gegaan, die zij voor zichzelf hadden uitgestippeld.
14  Ach, luisterde mijn volk maar naar Mij luisterde! Bewandelde het volk Israël mijn wegen maar!
15  Ik ben bereid hun tegenstanders te vernietigen en Mij tegen hun vijanden te keren.
16  De mensen die niet in de HERE geloven, zouden net doen alsof zij Hem eerden. Er zou aan hun straf geen einde komen.
17  Hij zou hun het mooiste koren als voedsel geven. Inderdaad, Ik zou u zoveel honing hebben gegeven, dat u niet meer op kon.
© 2019 ERF Medien