Help

Het Boek

1 Een psalm van Asaf. Een lied voor de koordirigent. Te begeleiden met snaarinstrumenten.
2  Iedereen in Juda kent God. Heel Israël eert en verheerlijkt Hem.
3  Zijn huis staat immers in Jeruzalem en Hij woont op de berg Sion.
4  Daar heeft Hij de wapens van de vijand vernietigd.
5  De geweldige bergen kunnen zich niet met U meten in pracht en heerlijkheid.
6  U versloeg de sterke vijanden. Zij sliepen gewoon in. Geen van al die dappere krijgers had nog kracht om tegen U op te staan.
7  Toen U Zich liet zien, God van Jakob, konden noch paarden noch strijdwagens meer iets beginnen.
8  U bent groot en beroemd; niemand kan in leven blijven als Uw toorn ontbrandt.
9  Vanuit de hemel hebt U geoordeeld en de aarde werd helemaal stil van ontzag.
10  Toen stond God op als rechter en bevrijdde al de oprechte mensen op aarde.
11  Werkelijk, zelfs Uw tegenstanders moeten U eer brengen. U houdt ze in toom.
12  Doe Uw geloften aan de HERE, uw God. Kom ze ook na. Iedereen moet Hem offers en gaven brengen, want Hij is beroemd en gevreesd.
13  God verslaat alle tegenstanders; allen vrezen Hem.
© 2019 ERF Medien