Help

Het Boek

1 Bij U kan ik wegschuilen, HERE. Stel mij nooit teleur.
2 Verlos mij door Uw rechtvaardigheid. Luister naar mij en bevrijd mij.
3 U bent voor mij als een rots, waarin ik wonen kan; als een huis waar ik met vertrouwen naar toe ga. U stelt mij dat huis ter beschikking, zodat ik veilig kan wonen. Want U bent mijn bevrijder en mijn rots.
4 O God, verlos mij uit de handen van de ongelovigen; uit de beklemmende greep van de gewelddadige misdadigers.
5 Ik verwacht alles van U. Almachtige HERE, van kindsbeen af heb ik alleen op U vertrouwd.
6 Toen mijn moeder mij nog verwachtte, steunde ik al op U. Vanaf die tijd hebt U mij al geholpen. Al mijn lofliederen zijn alleen voor U.
7 Velen dachten dat ik die wonderen zelf deed, maar U was degene tot wie ik altijd vluchtte.
8 Ik kan alleen maar liederen tot Uw eer zingen; de hele dag spreek ik over Uw grootheid.
9 Stuur mij niet weg nu ik ouder ben geworden. Zult U mij niet verlaten nu ik minder kracht over heb?
10 Ik heb U nodig, want mijn tegenstanders hebben het over mij; zij die mij willen doden, overleggen met elkaar.
11 Zij zeggen: "God heeft hem in de steek gelaten. Laten we hem opjagen en grijpen; er is toch niemand die hem te hulp komt."
12 Och, mijn God, blijf niet zo ver van mij af staan; haast U toch mij te helpen.
13 Laat hen die mij naar het leven staan, voor schut staan en worden vernietigd. Laat hen die mijn ondergang voor ogen hebben, zelf te schande gemaakt en bespot worden.
14 Ik blijf U verwachten; ik zal alleen maar meer en meer U de eer geven.
15 Ik zal spreken over Uw rechtvaardigheid en recht; dag in, dag uit vertellen hoe U bevrijdt. Ik kan er niet over ophouden.
16 Overal waar ik kom, zal ik spreken over de macht en majesteit van de Almachtige HERE. Alleen over Uw rechtvaardigheid zal ik vertellen.
17 O God, sinds ik een kind was, hebt U mij alles geleerd; tot op de dag van vandaag vertel ik anderen over Uw wonderen.
18 Nu ben ik oud en grijs, mijn God; laat mij nu niet in de steek! Ik zal deze nieuwe generatie vertellen over Uw macht. Wie het maar horen wil, vertel ik over Uw kracht.
19 Uw rechtvaardigheid en recht zijn oneindig, o God. U hebt grote dingen tot stand gebracht. Niemand kan zich met U meten, o God!
20 U hebt mij door heel veel moeilijke omstandigheden en problemen laten gaan; maar ik weet dat U mij uit al die situaties zult bevrijden. U zult mij weer helemaal in ere herstellen.
21 Wilt U komen en mij troosten? Wilt U mij weer aanzien geven?
22 Dan zal ik met de harp lofliederen voor U zingen, want U bent trouw, mijn God. Ik zal psalmen voor U zingen bij de citer; voor U, Die de Heilige van Israël bent.
23 Ik zal jubelen en psalmen voor U zingen. U hebt mij innerlijk bevrijd.
24 De hele dag door zal ik spreken over Uw rechtvaardigheid. En de mensen die uit waren op mijn ondergang, zullen zich diep schamen en afdruipen.
© 2019 ERF Medien