Help

Het Boek

1 Een lied van David voor de koordirigent. Bij het gedenkoffer.
2  O God, kom mij snel bevrijden! Help mij toch, HERE!
3  Laat de mensen die mij willen ombrengen, beschaamd staan; laten zij die mij in het ongeluk willen storten, terugdeinzen en voor spot staan.
4  Laten zij die mij uitlachen, maar weglopen van schaamte.
5  Laat allen die U zoeken, juichen en jubelen, zich in U verblijden. Laten zij, die U en Uw redding liefhebben, voortdurend U loven en grootmaken.
6  O God, ik zit in grote moeilijkheden en ben een arm mens. Kom toch snel naar mij toe. Alleen U kunt mij helpen en verlossen. Kom snel, HERE, en wacht er niet mee!
© 2019 ERF Medien