Help

Het Boek

1 Een psalm, een lied voor de koordirigent. Laat de hele aarde God lof toezingen.
2 Zing psalmen over de grote heerlijkheid van Zijn naam. Breng Hem de eer en de lof toe.
3 Zeg maar tegen God: Alles wat U doet, is beroemd door Uw macht en grootheid. Daarom doen zelfs Uw vijanden of zij U eren.
4 Laat de hele aarde U aanbidden. Laat zij psalmen zingen ter ere van U en Uw heilige naam.
5 Kom maar en kijk naar wat God allemaal doet; groot is Zijn reputatie om wat Hij voor de mensen doet.
6 Hij maakte land droog door de zee te laten opdrogen; het volk ging te voet dwars door de rivier.
7 Daar aanbaden wij Hem Die in eeuwigheid regeert door Zijn grote kracht. Laat niemand tegen Hem in opstand komen.
8 Volken, prijs onze God; zing luid Uw lofliederen tot Zijn eer.
9 Hij gaf ons het leven weer en verhinderde dat wij vielen.
10 U hebt ons beproefd, o God; ons gezuiverd zoals men zilver zuivert.
11 U hebt ons in een net laten vangen en onze heupen laten binden.
12 Er reden mensen over onze hoofden en wij gingen door water en vuur; maar U hebt ons door alles heengevoerd tot in de overvloed.
13 Ik zal mijn brandoffers in de tempel brengen; ik kom mijn geloften na,
14 die ik U gedaan heb. Ik deed U die geloften toen ik in grote moeilijkheden verkeerde.
15 Ik breng U brandoffers van jonge, vetgemeste kalveren; de geur van rammen stijgt naar U omhoog. Ik offer U runderen en geiten tegelijk.
16 Kom en luister! Ik wil ieder die ontzag voor God heeft, vertellen wat Hij allemaal voor mij heeft gedaan.
17 Nog maar net had ik Hem aangeroepen, of Hij gaf mij al een loflied in de mond.
18 Als mijn motieven onzuiver waren geweest, zou de Here echt niet hebben geluisterd.
19 Maar God heeft mij wel degelijk gehoord; Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
20 Ik prijs God omdat Hij mijn gebed aannam. Hij wees mij niet af en heeft mij ook Zijn liefdevolle goedheid niet onthouden.
© 2019 ERF Medien