Help

Het Boek

1 Een psalm van David voor de koordirigent.
2  Luister naar mij, o God, als ik met mijn zorgen bij U kom. Bescherm mijn leven tegen de aanvallen van de vijand.
3  Verberg mij als de misdadigers iets tegen mij beramen. Als de zondaars het op mij gemunt hebben.
4  Zij scherpen hun tong alsof het een zwaard is en leggen hun 'pijlen' aan, boosaardige taal schieten zij op mij af.
5  Vanuit hun schuilplaats schieten zij op onschuldigen. Niets en niemand ontzien zij.
6  Zij wagen het kwade dingen te doen en spreken er zelfs over valstrikken te zetten. Zij denken dat niemand hen ziet.
7  Zij zijn op slechte dingen uit en zeggen: 'Nu is het zover, het plan is goed doordacht.' Ja, het hart van ieder mens is ondoorgrondelijk.
8  Maar God kan hen onverwacht treffen; als Hij een pijl afschiet, is het altijd raak; zij zijn gewond.
9  Zij struikelen over hun eigen woorden. Wie hen ziet, schudt misprijzend het hoofd.
10  Dan zullen alle mensen ontzag hebben voor God en voor alles wat Hij doet. Met ontzag zien zij op naar Zijn werk.
11  De oprechte mens verheugt zich in de HERE en vindt bij Hem bescherming. Alle eerlijke mensen beroemen zich op Hem.
© 2019 ERF Medien