NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel en te zingen op de wijs van 'De Achtste'.
2  O HERE, nee, straf mij niet in het vuur van Uw toorn!
3  Heb medelijden met mij, HERE, want ik ben maar een zwak mens. Genees mij, want mijn lichaam is ziek.
4  Mijn geest is opgewonden en verward. Laat mij toch snel weer tot mijzelf komen!
5  Kom, HERE, en schenk mij opnieuw een gevoel van welbehagen. Red mij door Uw goedheid.
6  Want als ik sterf, ben ik niet in staat tegenover mijn vrienden van U te getuigen. En in het dodenrijk kan niemand U loven.
7  Het verdriet put mij uit; elke nacht wordt mijn kussen nat van de vele tranen.
8  Mijn ogen staan dof en mijn blik is duister omwille van mijn vijanden.
9  Verdwijn uit mijn ogen, zondaars, want de HERE heeft mijn tranen gezien
10  en mijn smeken gehoord. Hij zal mijn gebeden beantwoorden.
11  Al mijn vijanden zullen voor schut staan, in verwarring raken en onverwachts beschaamd de aftocht blazen.
© 2019 ERF Medien