NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1-2  Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Te spelen met begeleiding van een snaarinstrument. Hij schreef dit nadat de Zifieten hem aan Saul hadden verraden met de woorden: "Wist u dat David zich bij ons verborgen houdt?"
3  O God, bevrijd mij door Uw sterke naam. Laat Uw kracht mij recht verschaffen.
4  O God, luister naar mijn gebed, hoor toch naar de woorden van mijn mond.
5  Vreemde mensen keren zich tegen mij; geweldenaars willen mij doden. Zij denken niet aan God.
6  Luister, God is mijn helper. De Here geeft mij kracht en steunt mij.
7  God zal mij wreken tegenover de mensen die mij naar het leven staan. Vernietig hen maar in Uw trouw voor mij.
8  Ik zal U offers brengen, zonder dat er een wettelijke reden voor is. Ik doe dat uit dankbaarheid aan U. HERE, ik zal Uw naam loven en prijzen, want U bent zo goed voor mij.
9  God heeft mij bevrijd uit alle angst en gevaar en nu kan ik met vreugde naar mijn vijanden kijken.
© 2019 ERF Medien