Help

Het Boek

1 Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Als: Mahalath.
2  Een dwaas mens denkt dat God niet bestaat. Dit soort mensen doet afschuwelijke zonden. Zelfs niet één ervan doet wat goed is.
3  God kijkt vanuit de hemel op alle mensen neer. Hij zoekt of er misschien één bij is die verstandig is, wellicht één die God zoekt.
4  Maar allemaal zijn zij van Hem afgeweken. Allemaal hebben zij Hem verlaten; niemand van hen doet goed, nog niet één.
5  Weten zij dan helemaal niets, al die zondaars? Zij eten mijn volk op alsof het brood is. Zij piekeren er niet over God aan te roepen.
6  Zij schrikken terwijl er niets te schrikken is. God strooit de beenderen van uw vijanden uit; U laat hen beschaamd staan. God heeft hen al verworpen.
7  Wij zien uit naar de redding van Israël, die vanuit Jeruzalem zal komen. Wanneer God Zijn volk redding biedt, zal Jakob jubelen en Israël vol vreugde zijn.
© 2018 ERF Medien