Help

Het Boek

1 Een psalm van Asaf. De HERE, de enig ware God, neemt het woord en roept naar de hele aarde, van oost tot west.
2 God komt met een ongelooflijke, prachtige glans vanuit Jeruzalem naar ons toe.
3 God is in aantocht en zal niet zwijgen, omdat Hij mcet spreken. Vuur smelt weg wanneer het Zijn gezicht ziet en om Hem heen davert de storm.
4 God roept tot in de hemelen en naar de aarde om Zijn volk te onderwijzen.
5 Laten mijn volgelingen bijeenkomen; zij, die mijn verbond erkennen en Mij hun offers brengen.
6 De hemel zelf laat horen wat recht en gerechtigheid is, want God is de enige rechter.
7 Luister, mijn volk! Israël, Ik zal nu spreken en tegen u getuigen. Ik ben God, uw God.
8 Ik wijs u niet terecht omdat u verzuimd zou hebben Mij offers te brengen. Want Ik heb al uw brandoffers gezien.
9 Ik neem van u geen stieren aan en ook geen bokken, die in hokken worden gehouden.
10 Alle dieren in het bos zijn al van Mij; het vee dat op de berghellingen graast en al de rijkdom aan rundvee.
11 Alle vogels die op de bergen nestelen, ken Ik en wat door het veld loopt, is al van Mij.
12 Wanneer Ik honger heb, zal Ik u niet te hulp roepen, want alles op de hele wereld is van Mij.
13 Eet Ik soms het vlees van geofferde stieren? Drink ik soms bloed van geofferde bokken?
14 Breng lof en eer aan God: dat is pas een echt offer! Kom uw beloften na, die u aan de Allerhoogste hebt gedaan.
15 Roep Mij te hulp in moeilijke tijden; dan zal Ik u redden en u zult Mij loven en prijzen.
16 Maar tegen de ongelovige zegt God: Waarom bemoeit u zich met mijn wetten? Waarom spreekt u over mijn verbond?
17 U bent immers alleen maar ongehoorzaam en laat mijn woord links liggen.
18 U speelt onder één hoedje met de dieven; overspel is u niet vreemd.
19 In uw drift slaat u de vreselijkste taal uit en met uw mond bedriegt u.
20 U keert zich zelfs tegen uw eigen broer; u roddelt over uw moeders andere zoon.
21 Terwijl u dit deed, zweeg Ik in alle talen. Nu verbeeldt u zich dat Ik met u ben en net zo denk als u.
22 Ongelovige, die God vergeet, laat het bovenstaande maar eens goed tot u doordringen, opdat Ik u niet vernietig want niemand kan u dan nog redden.
23 Wie Mij eert en looft, brengt het ware offer. Zo vindt hij vanzelf de weg, aan het einde waarvan Ik hem mijn redding zal tonen.
© 2018 ERF Medien