Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Het Boek

1 Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met fluitspel.
2  O HERE, wilt U mijn gebed aanhoren? Luister toch naar mijn smeken.
3  God, U bent mijn Koning en ik zal tot niemand anders bidden dan alleen tot U.
4  Elke morgen kijk ik omhoog naar U en leg U (ernstig biddend) al mijn vragen voor.
5  Ik weet dat slechtheid bij U geen standhoudt en dat geen enkele goddeloze op Uw bescherming kan rekenen.
6  Hoogmoedige zondaars kunnen Uw onderzoekende blik niet doorstaan, omdat U hun slechte daden haat.
7  Om hun leugens zult U hen vernietigen; U verafschuwt moord en bedrog, HERE.
8  Ik zelf mag, onder de bescherming van Uw genade en liefde, Uw tempel binnengaan. Met diep ontzag zal ik U eren.
9  HERE, U hebt beloofd mij altijd te leiden; wilt U dat ook nu doen? Anders zullen mijn vijanden over mij zegevieren. Wilt U mij duidelijk maken wat ik moet doen en welke weg ik moet inslaan?
10  Mijn tegenstanders zullen elke kans aangrijpen om mij in een kwaad daglicht te stellen. Altijd zijn zij oneerlijk. Hun hart is tot de rand gevuld met slechtheid. Wat uit hun mond komt, riekt naar zonde en dood. En zij proberen hun verdorven doel te bereiken met vleiende woorden.
11  O God, spreek het 'schuldig' over hen uit! Vang hen met hun eigen valstrikken; verdrijf hen om de overvloed van hun overtredingen, want zij komen in opstand tegen U.
12  Dan zal ieder die zijn vertrouwen op U stelt, zich verheugen. Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen, omdat U hen beschermt. Dan zal ieder die U liefheeft, overlopen van blijdschap.
13  Want U, HERE, zegent Uw volgelingen; U beschermt hen met Uw schild van liefde.
© 2019 ERF Medien