NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Een psalm van de Korachieten.
2  De HERE is groot en alle lof komt Hem toe in de stad van God op Zijn heilige berg.
3  De berg Sion is zo mooi doordat zij zo hoog gelegen is, een vreugde voor ieder die haar ziet. En in het noorden ligt de stad van onze grote Koning.
4  In de paleizen van Jeruzalem maakt God Zich kenbaar; Hij beschermt ons.
5  Let maar eens op: er was een samenzwering van koningen; met elkaar trokken zij op naar Jeruzalem.
6  Maar zodra zij er kwamen en het zagen, stonden zij versteld. Schrik greep hen aan en zij vluchtten smadelijk.
7  Zij sidderden angstig als een vrouw die een kind baart.
8  U laat de schepen van Tarsis door de oostenwind vergaan.
9  Eerst hadden wij ervan gehoord, maar later zagen wij het zelf in de stad van de Almachtige HERE, in de stad van onze God.
10  Steeds opnieuw, o God, herinneren wij ons Uw goedheid en trouw wanneer wij in Uw tempel zijn.
11  De eer die U toekomt, is net als Uw naam, o God, zo groot dat die reikt tot aan het einde der aarde. U bent de pleitbezorger van ons recht.
12  De berg Sion is blij en de dochters van Juda juichen over Uw rechtvaardigheid.
13  Loop maar eens om Jeruzalem heen en tel haar wachttorens.
14  Kijk eens goed naar haar muren en loop door haar paleizen. Dan kunt u het aan uw nakomelingen vertellen:
15  Kijk, zo is God. Hij is voor eeuwig onze God en tot de dag dat wij sterven is Hij bij ons en wijst ons de weg.
© 2019 ERF Medien