Help

Het Boek

1 Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent.
2  Klap in uw handen, alle volken ter aarde; juich voor God met lofliederen.
3  De Allerhoogste HERE is beroemd en gevreesd; Hij is de grote Koning van de hele aarde.
4  Hij laat ons andere volken overwinnen; wij heersen over andere landen.
5  Hij zoekt voor ons een erfdeel uit, waar Jakob trots op zal zijn. God houdt van Jakob.
6  God stijgt ten hemel onder juichende klanken. De HERE stijgt ten hemel bij het geluid van schallende trompetten.
7  Zing voor God, zing psalmen voor onze Koning. Laten onze lofliederen voor Hem opklinken.
8  God is immers Koning over de hele aarde! Zing voor Hem een psalm, een prachtig lied.
9  God regeert vanaf Zijn heilige troon over alle volken op aarde.
10  De oprechte mensen uit alle volken komen bij elkaar; ook zij zijn het volk van Abrahams God. Want alle bescherming die de aarde biedt, is van God. Hij is de Allerhoogste.
© 2018 ERF Medien