Help

Het Boek

1 Zorgt U voor mijn recht, God, en voert U mijn verdediging tegen een goddeloos volk; laat mij niet in de handen van oneerlijke mensen vallen.
2 U bent immers de God tot Wie ik kan vluchten? Waarom helpt U mij niet? Waarom moet ik in rouw lopen omdat mijn vijanden mij voortdurend onderdrukken?
3 Stuur Uw licht en Uw waarheid om mij te begeleiden. Laten zij mij naar Uw heiligdom en naar Uw woningen brengen.
4 Want dan kan ik weer naar Uw altaar gaan; naar U, Die de God van mijn vreugde bent. Ik wil U lofzingen met mijn citer. U bent mijn God!
5 Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen? Ik wil op God vertrouwen; Hem wil ik lofprijzen, want Hij is mijn bevrijder en mijn God!
© 2018 ERF Medien