Help

Het Boek

1 Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel;
2  O God, luister naar mij nu ik tot U roep. U laat mij toch altijd tot mijn recht komen! Toen ik wanhopig was, hebt U Zich om mij bekommerd; heb ook nu medelijden met mij! Luister naar mijn gebed!
3  De HERE God vraagt: "Mensenkinderen, wanneer houden jullie er mee op mijn eer te grabbel te gooien door dode afgoden te aanbidden? Hoelang blijven jullie nog ijdele dingen najagen? Het is allemaal bedrog!"
4  Luister goed: De HERE heeft mij voor Zichzelf bestemd; daarom zal Hij naar mij luisteren en mij antwoord geven wanneer ik tot Hem roep.
5  Als u boos wordt, zondig dan niet tegen de HERE; als u 's nachts wakker ligt, overdenk dan in alle rust Zijn woord.
6  Heb volkomen vertrouwen in de HERE en bied Hem uw offers aan zoals die zijn voorgeschreven.
7  Veel mensen zeggen dat God niet zal helpen. HERE, toont U hun dat zij het mis hebben door Uw licht op ons te laten schijnen!
8  Ja, de blijdschap die U mij hebt gegeven, gaat dieper dan hun vreugde, wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien.
9  Ik ga rustig liggen en slaap vredig in; ik weet dat alleen U mij beschermt, HERE!
© 2018 ERF Medien