NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Een lied van David. Wees niet jaloers op de zondaars, op de mensen die slechte dingen doen.
2 Zij verdwijnen net zo snel als het gras en verwelken als eendagsbloemen.
3 Stel heel uw vertrouwen op de HERE en doe wat Hij goed vindt. Woon rustig in uw woonplaats en zorg dat u in alles trouw bent.
4 Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt.
5 Vertel alles wat u bezighoudt aan de HERE en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen.
6 Hij zal u openlijk recht verschaffen en uw oprechtheid aan het licht brengen.
7 Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Wees niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt en wie het ogenschijnlijk goed gaat.
8 Word niet boos en laat elke vorm van kwaadheid schieten; wees ook nooit jaloers, want dat brengt u van kwaad tot erger.
9 Eenmaal worden alle zondaars vernietigd; maar wie uitzien naar de HERE, zullen alles ontvangen wat zij nodig hebben.
10 Nog een klein poosje en dan zal de zondaar zijn verdwenen; dan kijkt u naar hem en plotseling ziet u hem niet meer.
11 Maar wie nederig van hart is, zal in het land mogen wonen en genieten van een onuitsprekelijke vrede.
12 De goddeloze beraamt slechte plannen tegen de gelovige; hij kan hem niet verdragen.
13 Maar de Here lacht erom; Hij weet dat Zijn tijd is gekomen.
14 De zondaars grijpen naar de wapens om arme mensen neer te maaien en de gelovigen te vernietigen.
15 Zij zullen echter door hun eigen geweld worden vernietigd en hun wapens zullen kapot op de grond liggen.
16 Het is beter met een eerlijk hart weinig te bezitten dan veel rijkdom te hebben en God niet te kennen.
17 Want de HERE zal de goddelozen machteloos maken en oprechte mensen ondersteunen.
18 De HERE kent het leven van Zijn volgelingen en er wacht hun een geweldige toekomst.
19 In moeilijke momenten zal Hij hen niet in de steek laten; als er hongersnood is, zal Hij voor voedsel zorgen.
20 Het is werkelijk waar: De goddeloze zal te gronde gaan. De tegenstanders van de HERE zullen in rook opgaan; verbranden, zoals men een veld afbrandt.
21 De goddeloze leent wel, maar geeft nooit terug. Maar de oprechte mens bekommert zich om een ander en geeft wat nodig is.
22 Het is werkelijk waar: Zij, die door God gezegend zijn, mogen in het land wonen en het bezitten. Maar wie Hij vervloekt, wordt vernietigd.
23 Als de HERE instemt met iemands wijze van leven, zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet.
24 Als zo iemand valt, stort hij niet naar beneden, omdat de HERE zijn hand vasthoudt.
25 Gedurende mijn hele leven (en ik ben toch al oud) heb ik nog nooit een oprecht iemand gezien, die door de HERE werd verlaten. En ook diens kinderen ontbrak het aan niets.
26 Zo iemand bekommert zich om anderen en geeft wat nodig is; ook zijn kinderen helpen waar dat nodig is.
27 Houd u ver van het kwaad en doe wat goed is, want dan zult u altijd veilig kunnen leven.
28 De HERE heeft oprechtheid lief en Hij zal Zijn volgelingen nooit in de steek laten. Hij zal hen altijd bewaren en beschermen. Maar de goddelozen vernietigt Hij.
29 De oprechte mensen mogen het land in bezit nemen en er altijd blijven wonen.
30 De oprechte mens spreekt wijze woorden en alles wat hij zegt, is eerlijk.
31 In alles geldt voor hem de wet van God. Hij raakt nooit uit zijn evenwicht.
32 De goddeloze zoekt naar een gelegenheid om de oprechte mens te vermoorden.
33 De HERE laat dat niet toe. De HERE zorgt ervoor dat hij, als hij voor de rechter moet verschijnen, niet wordt veroordeeld.
34 Zie onder alles uit naar de HERE en blijf op Zijn weg. Dan zal Hij u uitkiezen om het land in bezit te nemen en er altijd te wonen; de vernietiging van de goddelozen zal u een vreugde zijn.
35 Ik zag eens een goddeloos mens. Het leek heel wat en hij breidde zich uit als een grote woekerplant,
36 maar toen er iemand langskwam, was hij opeens weg. Ik zocht nog naar hem, maar kon hem niet vinden.
37 Kijk maar eens naar de gelovige en let op de oprechte mens: zij zullen in vrede leven.
38 De zondaars worden echter allemaal vernietigd; ook hun kinderen hebben geen kans van overleven.
39 Maar de redding van de oprechten komt van de HERE; Hij beschermt hen in moeilijke tijden.
40 De HERE helpt hen ontkomen aan de goddelozen en bevrijdt hen. Dat komt doordat zij bij Hem schuilen.
© 2019 ERF Medien