Help

Het Boek

1 Van David, de dienaar van de HERE, voor de koordirigent.
2  De zonde beïnvloedt de goddeloze; deze denkt bij zichzelf: "Wat heb ik met God te maken? Ik red mijzelf wel; ik ben niet bang voor Hem!"
3  Hij denkt heel wat van zichzelf, totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen. Dan wordt hij een gehaat man.
4  Alles wat hij zegt, is slecht en bedrieglijk. Verstandig en goed handelen is er niet bij.
5  Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad; hij bevindt zich op de verkeerde weg en stelt zich open voor alles wat slecht is.
6  HERE, Uw goedheid en liefde zijn zc groot; Uw trouw is oneindig, niet te meten.
7  Uw rechtsgevoel is als de bergen die U Zelf hebt gemaakt. Uw oordeel is als een grote overstroming. U bevrijdt mensen zowel als dieren, HERE.
8  Wat is het geweldig om Uw goedheid en liefde te mogen ervaren, HERE! Daarom komen talloze mensen bij U schuilen.
9  Zij genieten van al het goede dat U hun biedt en ondergaan Uw ontelbare zegeningen.
10  Want U bent de bron van al het leven; als wij in Uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk.
11  Laten Uw volgelingen voortdurend Uw goedheid en liefde mogen ervaren en laten de eerlijke mensen mogen delen in Uw rechtsgevoel.
12  Zorg toch dat de hoogmoedige geen vat op mij krijgt en de goddeloze mij niet opjaagt.
13  De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen; zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan!
© 2018 ERF Medien