Help

Het Boek

1 Zing een loflied voor de HERE, allen die met God leven! Het is goed als Gods kinderen Hem loven.
2 Zing een loflied voor de HERE met de citer; zing een psalm met de harp.
3 Zing een nieuw lied voor de HERE, begeleid door prachtig snarenspel.
4 Want het woord van de HERE is betrouwbaar en uit al Zijn daden blijkt Zijn trouw.
5 God houdt van oprechtheid en eerlijkheid. De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de HERE.
6 De hemelen werden door het woord van de HERE gemaakt; alles wat er in is, ontstond door Zijn adem.
7 Hij brengt het water in de zeeën bijeen en slaat al het water op in Zijn schatkamers.
8 Laat de hele aarde ontzag hebben voor de HERE; alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor Hem buigen.
9 Want God sprak en toen was het er. Op Zijn gebod stond alles er.
10 De HERE doorbreekt de plannen van de volken en voorkomt hun slechte voornemens.
11 De wil van de HERE blijft voor eeuwig bestaan. Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen.
12 Gelukkig is het volk dat de HERE als zijn God heeft; het volk dat Hij Zich als erfdeel koos.
13 De HERE kijkt uit de hemel neer en let op alle mensen.
14 Vanuit Zijn woning kijkt Hij naar alle bewoners op aarde.
15 Hij, die hen zelf heeft gemaakt, weet precies waarom zij doen wat zij doen.
16 Een koning kan niet voortbestaan dank zij zijn grote leger; een held kan zich niet redden dank zij zijn grote kracht.
17 Een paard kan de overwinning niet bewerken; als het leger ontkomt, is dat echt niet dank zij de kracht van een paard.
18 Let maar op, de HERE kijkt naar hen die ontzag voor Hem hebben; Hij ziet de mensen die Zijn goedheid en liefde verwachten.
19 Zij weten dat zij alleen zc aan de dood kunnen ontkomen; dat alleen de HERE hen bewaart voor hongersnood.
20 Wij verwachten de HERE van ganser harte. Hij helpt en beschermt ons.
21 Ja, ons hele hart juicht van vreugde en wij vertrouwen alleen op Hem.
22 HERE, laten Uw goedheid en liefde ons nooit verlaten. En wij willen U altijd blijven verwachten.
© 2019 ERF Medien