Help

Het Boek

1 Een psalm van David toen hij op de vlucht was voor zijn zoon Absalom.
2  HERE, iedereen is tegen mij; velen willen mij kwaad doen. Ik heb zoveel vijanden.
3  Menigeen zegt dat God mij toch niet zal helpen.
4  Maar HERE, U bent mijn beschermende schild en houdt mijn eer hoog. U bent mijn enige hoop! Alleen in Uw kracht kan ik mijn hoofd opgeheven houden.
5  Ik schreeuwde het uit van ellende naar de HERE en Hij hoorde mij in Zijn heiligdom.
6  Toen pas durfde ik rustig te gaan liggen en vredig te gaan slapen. Ik werd ook weer veilig wakker, want de HERE hield de wacht over mij.
7  En al staan nu aan weerszijden van mij 10.000 vijanden, ik raak er niet meer door van streek.
8  Ik roep dan: "Verhef U, HERE! Mijn God, red mij!" En Hij zal hen dan in het gezicht slaan. Hij slaat hun de tanden uit de mond.
9  Want de ware redding komt alleen van de HERE. Hij zegent Zijn volgelingen en geeft hun vrede.
© 2018 ERF Medien