NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Een psalm van David voor de koordirigent.
2  HERE, de koning verheugt zich over Uw macht. Met vreugde spreekt hij over het heil dat U geeft.
3  U vervulde zijn grootste wens; wat hij U vroeg, hebt U hem niet geweigerd.
4  U komt hem tegemoet met overvloed en geeft hem een prachtige gouden kroon.
5  Hij vroeg U te mogen leven; dat stond U hem toe tot in hoge ouderdom.
6  Dank zij U is hij beroemd en geëerd. U gaf hem aanzien en majesteit.
7  U zegent hem rijk en geeft hem een hart vol blijdschap.
8  Allemaal omdat de koning op de HERE vertrouwt; door de goedheid en de liefde van de Allerhoogste God faalt hij niet.
9  HERE, U weet Uw vijanden te vinden; wie U haten, zullen niet aan U ontkomen.
10  Wanneer U komt, HERE, zullen zij door Uw toorn verbranden; U zult hen vernietigen. In het vuur zullen zij omkomen.
11  Zelfs hun kinderen zult U wegdoen van deze aarde en hun nageslacht zal niet bestaan.
12  Als zij proberen U kwaad te doen en slechte plannen maken, zal dat hun niet lukken.
13  U laat hen vluchten; U richt Uw pijlen op hun gezicht.
14  Toon Uw kracht, HERE, dan zullen wij liederen zingen tot Uw eer.
© 2019 ERF Medien