NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Een psalm van David voor de koordirigent.
2  Ik bid dat de HERE u in moeilijke tijden zal antwoorden; dat de naam van de God van Jakob u sterk zal maken.
3  Ik bid dat Hij u te hulp komt vanuit Zijn heiligdom en u steunt vanuit Jeruzalem.
4  Ik bid dat Hij Zich al uw offers zal herinneren en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen.
5  Ik bid dat Hij u geeft wat uw hart verlangt en dat Hij al uw plannen laat gelukken.
6  Wij willen juichen over de overwinningen, die U geeft en in de naam van onze God de vlaggen omhoogsteken. Ik bid dat de HERE al uw verlangens zal vervullen.
7  Ik weet nu zeker dat de HERE de koning, die Hij heeft gezalfd, zal laten overwinnen. Vanuit de hemel geeft Hij hem altijd antwoord. Dat blijkt uit de machtige daden die Hij doet.
8  Sommige mensen verwachten alles van hun strijdwagens; anderen snoeven over hun paarden, maar wij stellen onze verwachting op de naam van de HERE, Die onze God is.
9  Die anderen komen allemaal ten val, maar wij blijven overeind en kunnen standhouden.
10  Och HERE, geef onze koning de overwinning! Ik bid dat de HERE zal antwoorden wanneer wij tot Hem roepen.
© 2019 ERF Medien