NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Een psalm van David voor de koordirigent.
2  De hemelen vertellen over Gods grote eer en de wijde luchten spreken over Zijn scheppend werk.
3  De dag vertelt het aan de dag en de nacht geeft zijn kennis door aan de nacht.
4  Het is duidelijk dat dat geen echte woorden zijn; het is immers niet te horen.
5  Toch spreekt de hele schepping over God; die 'taal' hoort men over de hele wereld. Het is alsof God een tent heeft gemaakt voor de zon,
6  die 's morgens, blij als een bruidegom, naar buiten gaat en zingend zijn weg betreedt als een gevierde held.
7  De zon wandelt elke dag van het ene tot het andere einde van de aarde; alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.
8  De wet van de HERE is feilloos en goed; zij verandert ons leven. De woorden van de HERE zijn altijd betrouwbaar; zij geven wijsheid aan de onwetende.
9  Het bevel van de HERE is een vreugde voor ons hart. Het gebod van de HERE is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.
10  Het ontzag voor de HERE is rein en kan altijd blijven bestaan. De voorschriften van de HERE bevatten louter waarheid; zij zijn altijd rechtvaardig.
11  Zij zijn veel kostbaarder dan goud en zoeter dan de zuiverste honing, vers uit de raat.
12  De knecht van God neemt ze ernstig en leert ervan; het houden ervan levert de rijkste beloning op.
13  Wie kent elke zonde? Vergeef mij ook mijn onbewuste zonden.
14  Ik ben Uw dienaar, HERE. Bewaar mij voor overmoedigheid. Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven. Dan kan ik pas echt naar Uw wil leven en zal ik niet zondigen.
15  Ik bid U, HERE, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart, naar Uw wil mag zijn. HERE, U bent mijn rots en mijn bevrijder.
© 2019 ERF Medien